Biuletyn RODM 2023

15,00 

Siódmy numer Biuletynu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Zawiera szereg artykułów naukowych i analitycznych oraz przedstawia zarys działalności Ośrodka w roku 2023.

Spis treści:

Wprowadzenie (Michał Wójcik) / 7

Katarzyna Przekaza
Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie w 2022 roku / 9

Karol Niewiadomski
Stan badań nad procesem włączania polonijnej społeczności emigracyjnej we Włoszech w społeczność gospodarzy / 17

Michał Lewandowski
Analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie C-830/18 w aspekcie dyskryminacji dzieci pracowników przygranicznych / 31

Aleksandra Poślednik, Michał Janik
Reprezentacja małoletniego i jej ograniczenia / 41

Adrian Kopeć
Księgi metrykalne a akta stanu cywilnego – analiza aspektów normatywnych rejestracji ruchu naturalnego w Księstwie Warszawskim i na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim na przełomie XVIII i XIX w. / 51

Michał Dworski
Legalizm Polski w świetle prawa publicznego jako traktat prawno-polityczny uzasadniający egzystencję polskiej państwowości na uchodźstwie / 65