Biuletyn RODM 2022

20,00 35,00 

Przez ostatnie dziesięć miesięcy zorganizowaliśmy kilkadziesiąt wydarzeń w postaci debat, konferencji, wykładów, warsztatów czy podcastów w naszym studio nagrań. Staraliśmy się zaproponować różne for- my animacji regionalnej dyskusji o sprawach międzynarodowych, aby jak najlepiej zaktywizować lokalną społeczność wokół tej problematyki. W tym roku udało nam się dotrzeć z ofertą Ośrodka do różnych odbiorców zarówno w formule stacjonarnej, jak i w przestrzeni wirtualnej. Nasze wydarzenia online dostępne są na wszystkich portalach i kanałach RODM Lublin. W 2022 roku staraliśmy się adresować nasze działania do różnych grup lokalnej społeczności, aby przybliżać im priorytety polskiej polityki za- granicznej oraz popularyzować zagadnienia związane ze stosunkami międzynarodowymi, dyplomacją publiczną, prawem międzynarodowym oraz historią naszego regionu, Polski, Europy i świata. Odbiorcami tworzonych przez nas inicjatyw byli uczniowie, studenci, doktoranci, eksperci i naukowcy oraz wszyscy zainteresowani podejmowaną przez nasz zespół tematyką.

„Biuletyn Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej” kolejny raz ujrzał światło dzienne. Periodyk, który na stałe wpisał się w harmonogram działań Ośrodka, jest podsumowaniem niemal roku pracy naszego zespołu.

 

Spis treści

Wprowadzenie (Bartosz Czajka) 7

Michał Wójcik
Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie w 2022 roku 9

Katarzyna Błaszczak
Wybrane problemy związane ze stosowaniem europejskiego
nakazu aresztowania w oparciu o wyroki TSUE w sprawie
C-216/18 oraz sprawach łączonych C-404/15 i C-659/15 13

Roksana Słaby
Panorama językowa Ameryki Łacińskiej / 25

Yevhenii Portnyi
Geneza rosyjskiego konstytucjonalizmu. Rola Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej w kryzysie politycznym w latach 1991–1993 / 35

Adam Jankowiak, Magdalena Michalak
Stosunek wybranych państw niezachodnich do wojny w Ukrainie / 49

Damian Karwat
Esencjonalne ukazanie Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim / 59

Ewelina Makoś
Poziom cyfryzacji i informatyzacji administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej / 71

Alan Kosecki
Kierunek rozwoju współpracy na obszarze Unii Europejskiej w zakresie wydawania elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych / 81

Kamila Dziedzic
Globalne zjawisko przestępczości zorganizowanej / 91

Kamila Dziedzic
Międzynarodowe sekty religijne / 101

Kamil Michał Banach
Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich w prawie włoskim i maltańskim – ujęcie prawnoporównawcze na tle modelu polskiego / 111