Biuletyn RODM 2021

20,00 35,00 

Piąty numer Biuletynu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Zawiera szereg artykułów naukowych i analitycznych oraz przedstawia zarys działalności Ośrodka w roku 2021.

Piąty numer Biuletynu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Zawiera szereg artykułów naukowych i analitycznych oraz przedstawia zarys działalności Ośrodka w roku 2021.

Spis treści

Wprowadzenie (Michał Dworski) / 7

Mateusz Karczmarz
Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie w roku 2021 / 9

Michał Dworski
O społeczny wymiar Inicjatywy Trójmorza / 19

Bartosz Kotylak
Prawo międzynarodowe i polskie prawo prywatne międzynarodowe a jego znaczenie dla obrotu gospodarczego w dobie pandemii – studium przypadku / 25

Kamila Dziedzic
Czy państwo może istnieć bez polityki? / 33

Jakub Iwan
Grupa Quad – nowe NATO czy nowa jakość formatów? / 45

Adam Jankowiak, Magdalena Michalak
Remilitaryzacja jako wyzwanie strategiczne dla Japonii w XXI wieku / 63

Damian Karwat
Generalizacja protokółu dyplomatycznego / 73

Michał Ścibura
The Sino-European relations in the field of energy with particular emphasis on the EU-China Energy Cooperation Platform (ECECP) / 85

Magdalena Reps
Istota skargi do TSUE w prawie Unii Europejskiej / 93

Maciej Zajączkowski
Balansowanie jako instrument zmiany status quo: przypadek polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej / 107

Mateusz Ziaja
Kryptowaluty – regulacje w Polsce i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego / 117

Ewelina Makoś
Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni, a stosowanie prawa w przypadkach naruszania bezpieczeństwa systemów informacyjnych / 125

Michał Wójcik
Wizerunek generała La Fayette’a w opracowaniach profesora Jana Baszkiewicza / 135