Biuletyn RODM 2020

20,00 35,00 

Czwarty numer Biuletynu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Zawiera szereg artykułów naukowych i analitycznych oraz przedstawia zarys działalności Ośrodka w roku 2020.

Czwarty numer Biuletynu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Zawiera szereg artykułów naukowych i analitycznych oraz przedstawia zarys działalności Ośrodka w roku 2020.

 

Spis treści

Wprowadzenie (Michał Dworski) / 7

Mateusz Karczmarz
Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie w roku 2020 / 9

Michał Krzaczek, Katarzyna Błaszczak
Separatyzmy europejskie na przykładzie Katalonii i Naddniestrza / 15

Michał Dworski
Trójkąt Lubelski – czy skończy się tylko na deklaracjach? / 35

Yevhenii Portnyi
Rywalizacja USA, Chin i Rosji na tle kryzysu politycznego w Wenezueli (2019–2020) / 51

Anna Zioło
Konsekwencje pandemii dla stosunków międzynarodowych / 63

Michał Michalski, Paulina Waszkiewicz
Funkcjonowanie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) w Polsce / 73

Paulina Waszkiewicz
Przestępstwo niewolnictwa seksualnego w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego / 83

Michał Wójcik
Kwestia polskiej niepodległości w życiu generała La Fayette’a / 95

Ewelina Makoś
Problematyka bezpieczeństwa cybernetycznego w społeczeństwie informacyjnym / 103

Kamil Lejwoda
Polityka Niemiec wobec odnawialnych źródeł energii / 113

Olga Chizhevskaya
Repatrianci z azjatyckiej części byłego ZSRR. Rozwiązania polityczno-prawne w Polsce / 123