Biuletyn RODM 2018

20,00 35,00 

Drugi numer Biuletynu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Zawiera szereg artykułów naukowych i analitycznych oraz przedstawia zarys działalności Ośrodka w roku 2018.

Drugi numer biuletynu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Praca zbiorowa będąca podsumowaniem działalności Ośrodka w roku 2019. Artykuły o charakterze naukowym i publicystycznym, poruszające zagadnienia polityki międzynarodowej, historii i prawa.

 

Spis treści

Wprowadzenie (Michał Dworski) / 7
Mateusz Karczmarz
Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie w roku 2019 / 9

Ekaterina Verezub
„Aktywni dla Polski”: odkrycia i wrażenia z perspektywy uczestniczki II edycji programu / 19

Ewa Marczak, Małgorzata Sidor
Konkurs „Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi”. Najlepsze scenariusze lekcji poświęcone Unii Lubelskiej / 21

Bartosz Czajka
O zjednoczenie państw Europy Środkowej. Federacja środkowoeuropejska w ujęciu Tytusa Filipowicza / 33

Krzysztof Dąbkowski
III Plenum ZSP na KUL jako zainicjowanie otwartej działalności opozycyjnej Janusza Krupskiego, Bogdana Borusewicza
i Piotra Jeglińskiego / 43

Kamil Świderski
Publicystyka Karola Zbyszewskiego na łamach tygodnika „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” / 59

Bartłomiej Filipczak
Wołyń w czasach rewolucji bolszewickiej w świetle powieści Pożoga Zofii Kossak-Szczuckiej / 73

Michał Dworski
Konserwatyści w niepodległej Polsce. Refleksje o funkcjonowaniu polskich środowisk zachowawczych okresu wielkiej wojny
i w trakcie kształtowania się II Rzeczypospolitej / 91

Michał Lewandowski
Oktawian August jako Pater Patriae . / 107

Mateusz Hypiak
Wyzysk pracownika w kontekście pracowniczych praw człowieka oraz ich wpływ na regulacje polskie / 127

Karolina Polak
Czy ochrona osób cywilnych podczas konfliktów zbrojnych jest wystarczająca w świetle przepisów międzynarodowego
prawa humanitarnego? / 139

Justyna Pierewoj
Modus operandi działania sprawców przestępstwa handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego . / 153

Małgorzata Nowińska
Podstawowe prawa ofiar handlu ludźmi na gruncie prawa polskiego / 161

Mateusz Karczmarz
Rola oraz znaczenie zgłoszeń INTRASTAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie handlowym / 173

Paulina Pietrzak
Proces kształtowania się brytyjskiej koncepcji integracji europejskiej w latach 1945–1973 / 187

Mateusz Ziaja
Bezpieczeństwo energetyczne krajów Grupy Wyszehradzkiej / 199

Kamil Lejwoda
Współpraca gospodarcza Unii Europejskiej i Kanady / 203

Damian Karwat
Handel zagraniczny Polski / 217

Michał Dworski
Powstanie Wielkopolskie – sto lat od wielkiego zwycięstwa / 227

Kamila Dziedzic
Rola ekstradycji w prawie międzynarodowym / 235