Biuletyn RODM 2017

20,00 35,00 

Pierwszy numer biuletynu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Praca zbiorowa będąca podsumowaniem działalności Ośrodka w roku 2017. Artykuły o charakterze naukowym i publicystycznym, poruszające zagadnienia polityki międzynarodowej, historii i prawa, napisane przez pracowników, stażystów i wolontariuszy lubelskiego RODM.

Pierwszy numer biuletynu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Praca zbiorowa będąca podsumowaniem działalności Ośrodka w roku 2017. Artykuły o charakterze naukowym i publicystycznym, poruszające zagadnienia polityki międzynarodowej, historii i prawa, napisane przez pracowników, stażystów i wolontariuszy lubelskiego RODM.

 

Spis treści

Wprowadzenie (Michał Dworski) / 7

Wstęp (Marcin Karkut) / 9

Sprawozdanie z działalności RODM Lublin (Ewa Pawłowska) / 11

Lubelska Szkoła Dyplomacji (Michał Dworski) / 21

Hiszpania 2017. Wybór tekstów (Cezary Taracha) / 23

Reflexiones relativas a la situación actual de Cataluña (noviembre, 2017) (Pablo de la Fuente) / 29

Współpraca ekonomiczna Polski i Słowacji – zarys problematyki (Łukasz Lewkowicz) / 39

Jezydzi – ofiary ludobójstwa (Michał Bruszewski) / 45

Rzeczpospolita Londyńska. Zarys życia politycznego polskiej emigracji po II wojnie światowej (Michał Dworski) / 49

Szpiegostwo z perspektywy historycznej oraz prawnej (Michał Lewandowski) / 65

Mentalność polska i ukraińska – między prawdą a stereotypem (Uliana Hirniak) / 89

Status prawny szefa misji dyplomatycznej (Konrad Halota) / 99

Geneza przyjaźni polsko-węgierskiej (Mateusz Wesołowski) / 113

Od Dorpatu do Lublina. Korporacje akademickie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Bartosz Czajka) / 131