Aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców podlubelskich miejscowości

25,00 35,00 

Tytuł: Aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców podlubelskich miejscowości. Seria: „Z dziejów Jastkowa i okolic”, tom 3.
Redakcja: prof. Cezary Taracha

Aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców podlubelskich miejscowości, „Z dziejów Jastkowa i okolic”, t. 3, red.: Cezary Taracha

 

W trzecim tomie z serii „Z Dziejów Jastkowa i Okolic. Studia i Materiały” znalazły się teksty ukazujące różnorodne aspekty aktywności społecznej, ekonomicznej i kulturalnej mieszkańców podlubelskich miejscowości na przestrzeni wieków. Publikowane teksty powstały na bazie referatów wygłoszonych podczas sympozjum naukowego zorganizowanego w Jastkowie przy udziale ośrodków uniwersyteckich oraz samorządu lokalnego. Organizatorami sesji były Urząd Gminy Jastków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie.

prof. Cezary Taracha

Spis treści

Wstęp (Cezary Taracha) / 7

Jacek Chachaj
Formy życia gospodarczego na terenie gminy Jastków do XVI wieku / 9

Jakub Wojciech Chmiel
Wybrane aspekty społeczno-gospodarcze Snopkowa na przełomie średniowiecza i nowożytności / 25

Andrzej Przegaliński
Zapomniane dzieje Snopkowa. Studium z historii majątku nad Ciemięgą w epoce Trzcińskich herbu Ślepowron (1755–1845) / 33

Marcin Hetman
Miejscowości gminy Jastków według mapy generała Antona Mayera von Heldensfelda / 49

Katarzyna Woch
Działalność oświatowa i społeczna Andrzeja Nowaka, kierownika Szkoły w Ożarowie / 53

Cezary Taracha
Cesarski poseł, król i papież. nakomici goście w Dąbrowicy na przestrzeni dziejów / 67

Jan Konefał
Przygoda z wierszem Józefa Czechowicza pt. Jastków / 89