Ora Regev

Ora Regev

Córka żydowskich emigrantów z Polski, urodziła się i wychowała w Izraelu. W wieku osiemnastu lat wstąpiła do CaHaL-u, a po odbyciu dwuletniej służby wojskowej rozpoczęła studia na Wydziale Statystyki i Socjologii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Po ich ukończeniu podjęła pracę w statystyce medycznej.

W 1980 roku wyjechała razem z mężem do Bazylei. Tam urodziła troje dzieci. W 1994 roku wróciła z rodziną do Izraela i kontynuowała pracę naukową w dziedzinie medycyny.

W lipcu 2007 roku odbyła pierwszą podróż do źródeł, do Lubaczowa w dawnej Galicji, co stało się początkiem długiej wyprawy w nieznane. Przez siedem lat zbierała informacje na temat przeszłości swojej matki.