Nina Sawicka-Gozdek

Dr Nina Gozdek

Autorka ponad 130 prac, w tym: Problemy zdrowia w wybranych relacjach (Warszawa 1994), Dydaktyka pielęgniarska (Lublin 1995–1996), Autorskie programy edukacyjno-zdrowotne – podstawowe założenia metodyczne (Lublin 2003), Indywidualne programy edukacyjno-zdrowotne – ocena efektywności (Lublin 2006). Członek-założyciel i przewodnicząca „Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi – Europa Donna w Lublinie”. Autorka tomu poezji Za fasadą.