Michał Lewandowski

Michał Lewandowski

Doktorant w Szkole Doktorskiej KUL (od 2019r.), stypendysta Fundacji im. Lanckorońskich (w 2020 r.), członek Rady Doktorantów KUL (w kadencji 2019-2021), członek Komisji Prawnej KRD (w kadencji w roku 2021). Filister Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea Lublinensis (w latach 2017-2018: prezes). Przygotowuje dysertację poświęconą nauczaniu prawa rzymskiego na Polskim Wydziale Prawa w Oksfordzie w latach 1944-1947.