Marzena Piłat

Dr Marzena Piłat

Dr Marzena Piłat – adiunkt w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i Polityki Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Psycholog i logoterapeutka z 23-letnim doświadczeniem w pracy z ponad 3 tys. migrantów, azylantów i uchodźców – ofiar wojen, tortur oraz innego rodzaju przemocy. Uczestniczka programu International Visitor Leadership (IVLP), organizowanego przez Departament Stanu USA. Zainteresowania badawcze: psychologia kulturowa,  psychotraumatologia, logoterapia V. Frankla, stres akulturacyjny i problemy integracji cudzoziemców, psychologia terroryzmu. Oprócz działalności naukowej zajmuje się praktyczną stroną psychologii – diagnozą, terapią oraz prowadzeniem szkoleń.