Maciej Münnich

Dr hab. Maciej Münnich

Dr hab. Maciej Münnich urodzony w 1973 roku. Historyk starożytności, badacz starożytnego Bliskiego Wschodu, dyrektor Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, redaktor naczelny czasopisma „Scripta Biblica et Orientalia”.

Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół demonologii biblijnej, hebrajskich wierzeń dotyczących życia pozagrobowego, początków hebrajskiej państwowości oraz archeologii Izraela.

Jest autorem m.in. książek Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich (2004), Reszef – bóg starożytnego Orientu (2011), wydanej także w języku angielskim pod tytułem The God Resheph in the Ancient Near East (2013), a także wielu artykułów naukowych poświęconych historii i kulturze Ziemi Świętej i Bliskiego Wschodu.