Dr hab. Katarzyna Wołowska

Katarzyna Wołowska

Dr hab. Katarzyna Wołowska, językoznawca, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Université Lumière Lyon II (Francja) i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filologii Romańskiej KUL, autorem prac z zakresu semantyki i pragmatyki językoznawczej oraz współredaktorem wydawanej od roku 2009 serii Neseserek Romanisty. Problemowi opozycji sensu w języku i w dyskursie poświęciła liczne artykuły oraz książkę Le paradoxe en langue et en discours (2008).