Ewa Klajman

Ewa Klajman-Gomolińska

Ewa Klajman-Gomolińska, urodzona w 1966 roku, poetka, pisarka, eseistka i krytyk literacki.Autorka tomów poezji: Miejsce na ziemi (Olsztyn 2003; Nagroda Główna w Konkursie na debiutancki tom poetycki z okazji 650-lecia Olsztyna), Sługa, niewolnik i błazen (Bydgoszcz 2006), W samym miąższu pomarańczy (Lublin 2007; Nagroda Główna w XIV edycji Konkursu Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej), Eloi (Lublin 2008). 

Prozę opublikowała w książkach: Pędzące noce w wa­gonach (Bydgoszcz 2007) oraz Rzeź komunistów (Bydgoszcz 2009).