Eugeniusz Korolczuk

Eugeniusz Korolczuk

Urodził się 17 maja 1934 roku w Rogoźnicy. Tu ukończył szkołę powszechną. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Leśnej Podlaskiej rozpoczął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, które ukończył z tytułem magistra geografii. 

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, odznakami „Zasłużony Działacz Kultury” i „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, odznaką „Za Zasługi dla Lubelszczyzny”, złotą odznaką „Zasłużonemu dla Lublina”.