rajca-czeslaw

Dr Czesław Rajca

Dr Czesław Rajca (1928-2016) urodzony w zamieszkałej przez Polaków, Ukraińców, Niemców i Żydów wsi Burgthal koło Gródka Jagiellońskiego. W czasie wojny stracił rodziców (nazwisko ojca znalazło się na „Liście katyńskiej”), a w 1945 roku, wraz z rodzeństwem, w ramach repatriacji trafił do podwrocławskiej Świętej Katarzyny. W latach 1951–1955 studiował historię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tematem rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Stefana Inglota, a obronionej w 1966 roku w Uniwersytecie Wrocławskim, było Gospodarstwo wiejskie w Kluczu Zwierzynieckim Ordynacji Zamojskiej w latach 1846–1864. W latach 1967–1995 pracował w Muzeum na Majdanku, od 1982 roku jako wicedyrektor. Problematyce martyrologicznej poświęcił znaczną część swego dorobku naukowego. 

Czesław Rajca był autorem ponad 80 opublikowanych prac naukowych, w tym dwóch monografii: Ruch oporu chłopskiego w Królestwie Polskim w latach 1815–1864 (Warszawa 1969), Walka o chleb 1939–1944. Eksploatacja rolnictwa w Generalnym Gubernatorstwie (Lublin 1991). W obrębie jego zainteresowań badawczych znalazły się również dwudziestowieczne dzieje Ukrainy, zwłaszcza zagłada chłopów na Ukrainie sowieckiej w latach trzydziestych. Opublikował kilka prac dotyczących tego zagadnienia.