César Rosales Miranda

César Rosales-Miranda

César Rosales-Miranda, niemiecki pisarz, urodzony w Peru. Dziennikarz radiowy i prasowy. Autor wielu książek oraz artykułów o tematyce politycznej i kulturowej. Współpracuje ze środowiskami uniwersyteckimi w Polsce (Lublin, Warszawa), w tym z Katedrą Świata Hiszpańskiego KUL. W 2016 roku autor prezentował swoją ksiażkę „Krew Odkupienia” (Werset, Lublin, 2016), w kilku miastach, w Polsce i na Ukrainie.