Bohdan Królikowski

Bohdan Królikowski

Rocznik 1934, absolwent i emerytowany pracownik KUL, członek Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Jest autorem trzydziestu kilku książek i około trzystu tekstów w czasopismach. Interesuje się głównie historią polskiej kawalerii. Pisał o niej w powieściach o tematyce staropolskiej i współczesnej, a także w szkicach i esejach. Ostatnio wydał: „Gawędy o zmierzchu” (2009), „Sny burzliwe” (2010), „Moja Europa. Impresje z podróży” (2013), „Żywot człowieka upartego. Opowieści zebrane” (2014). 

Przygotował do druku kilka pamiętników, staropolskich i z wieku XX. Zajmował się też dziejami polskiego munduru i znaków wojskowych. W roku 1990 uczestniczył w projektowaniu nowego orła dla Wojska Polskiego. Przez wiele lat jeździł konno. Żonaty. Ma dwoje dzieci i wnuczkę.