Barbara Waldoch

Dr Barbara Waldoch

Dr Barbara Waldoch, od ponad 40 lat mieszka w Zachodniej Australii z mężem i trzema psami: sznaucerem olbrzymem, czarnym terierem rosyjskim i krzyżówką bullteriera. Kynologią zajmuje się od ponad 40 lat, od 1997 roku utrzymując ścisłe kontakty ze środowiskiem szkolącym psy w Polsce. Szkoliła psy do wielu dyscyplin kynologicznych: schutzhund, posłuszeństwa, tropienia, agility, flyball, freestyle (tańca z psem), na wystawy, była także sędzią tropienia w australijskim związku kynologicznym. Udziela się społecznie jako instruktor posłuszeństwa, agility i tropienia. Szkoleniem przy pomocy klikera zainteresowała się w 1997 roku i szybko uznała tę metodę za najlepszą dla psa i przewodnika, opierając swą pracę z psami wyłącznie na niej. 

Od kilkunastu lat prowadzi na Yahoo polską internetową listę klikerową o nazwie „Kliker”, której celem jest propagowanie metody szkolenia klikerem w Polsce, gdzie nadal poczesne miejsce w szkoleniu psa zajmuje kolczatka i zbędna przemoc fizyczna. Z zawodu jest biochemikiem i pracuje na wydziale weterynarii Murdoch University w Perth.