anna-konieczna

Dr Anna Konieczna

Doktor nauk ekonomicznych (2018), absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku finanse i rachunkowość. Jest pracownikiem Katedry Finansów i Bankowości w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół finansowania systemu ochrony zdrowia i polityki społecznej, w szczególności w zakresie opieki długoterminowej, głównie osób starszych. W swojej praktyce dydaktycznej prowadzi zajęcia z zakresu finansów, finansów publicznych i zarządzania finansami.