Anna Keryl

Anna Keryl

Urodziła się w 1959 r. Pochodzi z Wilkołaza (woj. Lubelskie). Uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Kraśniku Fabrycznym. Studiowała na Wydziale Stomatologii lubelskiej Akademii Medycznej. Od 25 lat mieszka z rodziną w północnej Norwegii, w mieście Alta, gdzie pracuje jako dentystka, prowadząc jednocześnie działalność artystyczną (pisarską, malarską, animacyjną). W 1998 r. wydała Sonety do życia i śmierci (Norbertinum) komentowane w Tygodniku Powszechnym przez samego Czesława Miłosza („Kłopot z niewyrażalną mową”). Dwa lata później ogłosiła drukiem Pieśń o Perle (Oslo, Kronika). W latach 1985–2015 napisała ponad 10 tomów wierszy (religijnych, filozoficznych, miłosnych) i namalowała kilkaset obrazów.