Aleksandra Witkowska

Prof. dr hab. Aleksandra Witkowska osu

Urodzona w Poznaniu. Od 1955 roku związana jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Przez kilkanaście lat kierowała w Instytucie Historii WNH Katedrą Historii Powszechnej Wieków Średnich. Zajmuje się badaniami nad szeroko pojętą kulturą religijną średniowiecza, zwłaszcza zagadnieniami pątnictwa i źródłoznawstwa hagiograficznego.

Inne strony:
Wikipedia
KUL

 

Shopping Cart