Aleksandra Pudliszak

Aleksandra Pudliszak

Aleksandra Pudliszak – historyk, badacz nauk społecznych, podróżnik, joginka. Ponad trzydzieści lat spędziła poza granicami Polski, głównie w Holandii, gdzie ukończyła studia na Uniwersytecie w Groningen z wyróżnieniem cum laude. Włada siedmioma językami. Przez ostatnie dziesięciolecia przemierzyła w pojedynkę Azję i Amerykę Łacińską, gdzie prowadziła również badania naukowe. Przez kilka lat mieszkała w Amsterdamie, Buenos Aires, Paryżu, Berlinie, Limie oraz w Auroville (Indie). 

Jesienią 2022 osiedliła się ponownie w Polsce gdzie w obliczu nieuleczalnej choroby szuka ukojenia w poezji, mądrości Wschodu oraz angażując się społecznie. W październiku 2023 debiutowała wierszem Zdziwieniem na łamach miesięcznika literackiego „Akant”. Została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Albo go kocha albo się uparła wydawnictwa „Papierowy Motyl”, zainspirowanego twórczością Wisławy Szymborskiej.