Adam Szweda

Prof. dr hab. Adam Szweda

Adam Szweda jest pracownikiem Katedry Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Tutaj w 1998 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Ród Grzymałów w średniowiecznej Wielkopolsce”, a w 2010 r. habilitował się na podstawie monografii „Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454” (Toruń 2009). Zainteresowania naukowe Adama Szwedy obejmują dyplomację w średniowieczu, stosunki Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim, relacje królów Polski z władcami zależnymi oraz nauki pomocnicze historii, szczególnie dyplomatykę i sfragistykę. Wiele miejsca w jego działalności zajmuje edycja źródeł. Zaowocowała ona obszernymi, krytycznymi wydawnictwami, których powstanie było efektem pracy zespołów kierowanych przez A. Szwedę („Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423”, Toruń 2015 oraz „Dokumenty pokoju brzeskiego między Polską i Litwą a Zakonem Krzyżackim z 31 XII 1435 r.”, Toruń 2021) jak też szeregiem innych publikacji. 

Adam Szweda jest również współautorem innych książek: „Polichromie krużganków zamku w Lidzbarku Warmińskim” (z Marcinem Kozarzewskim i Ryszardem Żankowskim, Olsztyn 2016), „Dwór wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego w Malborku: siedziba i świeckie otoczenie średniowiecznego władcy zakonnego” (ze Sławomirem Jóźwiakiem; Toruń 2022) oraz podręcznika dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych „Poznać przeszłość 1” (z Marcinem Pawlakiem, Warszawa 2019, 2022). 

Należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung oraz Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens.