Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939

33,33 zł

Aneta Bąk-Pitucha, Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939

Wersja E-BOOK PDF

Dostępna również wersja drukowana

ISBN: 9788363527754
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka

Prezentujemy książkę dr Anety Bąk-Pituchy "Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939". Publikacja powstała na podstawie pracy doktorskiej napisanej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Chronologicznie koncentruje się na dwudziestoleciu międzywojennym przybliżając głównie regionalne działania i wpływy przedstawicieli tytułowej warstwy społecznej. Dzięki badaniom niepublikowanych materiałów źródłowych książka uzupełnia biografie wielu właścicieli ziemskich Lubelszczyzny. Autorka objęła kwerendą przede wszystkim zbiory Archiwum Państwowego w Lublinie, opracowania ewidencyjne zespołów dworsko-pałacowych, dane statystyczne spisów społecznych, ówczesną prasę wydawaną w Lublinie oraz wspomnienia i korespondencję przechowywaną w archiwach prywatnych.

Spis treści

Wstęp / 9

Rozdział 1
Aktywność społeczna i kulturalna ziemian / 13
1.1. Działalność oświatowo-wychowawcza / 13
1.2. Działalność opiekuńcza i chartytatywna / 31
1.3. Działalność kulturalna / 45

Rozdział 2
Działalność gospodarcza ziemian / 59
2.1. Sytuacja ekonomiczna i problem agrarny / 59
2.2. Aktywność w organizacjach rolniczych / 91
2.3. Działalność okołorolnicza / 101

Rozdział 3
Udział ziemian w życiu politycznym / 115
3.1. Aktywność w partiach politycznych / 115
3.2. Działalność parlamentarna / 140
3.3. Działalność samorządowa / 153

Zakończenie / 165

Fotografie / 169
Bibliografia / 179
Spis tabel / 195
Aneks / 197
Indeks osób / 205
Indeks miejscowości / 222

9788363527754

Opis

Rok wydania
2016
Oprawa
miękka
Objętość
227
format
B5

Specyficzne kody

UPC
978836352775
EAN13
9788363527754
Nowość
Ładowanie...