Z przeszłości Jastkowa. Wybrane problemy lokalnej historii. Red. Cezary Taracha

33,33 zł

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników drugi tom serii poświęconej przeszłości naszej „małej Ojczyzny”. Stanowi on owoc intelektualnej pracy i badań, które owe lokalne bogactwa, często prawdziwe perełki, odkrywają. 

ISBN: 9788363527280

Cezary Taracha (red.)
Z przeszłości Jastkowa. Wybrane problemy lokalnej historii

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników drugi tom serii poświęconej przeszłości naszej „małej Ojczyzny”. Stanowi on owoc intelektualnej pracy i badań, które owe lokalne bogactwa, często prawdziwe perełki, odkrywają. W publikacji niniejszej znalazły się studia poświęcone historii Jastkowa, a więc stolicy naszej gminy. Autorami tekstów są specjaliści reprezentujący różne dyscypliny naukowe, a wywodzący się z lubelskiego środowiska uniwersyteckiego (KUL i UMCS), którzy prowadzą badania poświęcone geografii, środowisku naturalnemu, historii, sztuce i kulturze.
prof. Cezary Taracha

Spis treści

Wstęp / 7
Grzegorz Janicki, Przemysław Mroczek, Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Jan Rodzik
Środowisko przyrodnicze Jastkowa i okolic / 11

Anna Sochacka
Najstarsze wiadomości o Jastkowie i okolicy w źródłach pisanych (XII–XV w.) / 27

Jacek Chachaj
Jastków w strukturach kościelnych na przestrzeni wieków / 41

Cezary Taracha
Życie i działalność ksieni Agnieszki Jastkowskiej / 61

Andrzej Przegaliński
Wokół dworu Budnych w Jastkowie. Refleksje o ziemiańskiej siedzibie na Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku / 73

Katarzyna Woch
Szkolnictwo powszechne na terenie gminy Jastków w okresie międzywojennym / 89

Jan Konefał
Formy upamiętnienia pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jastkowie / 103

Aneks

Mieczysław Janusz Poniatowski (List)
Oddajmy hołd Legionistom poległym na naszych polach i ich Dowódcy Marszałkowi Piłsudskiemu / 127

Dokumenty dotyczące projektu budowy pomnika w Jastkowie / 129

9788363527280

Specyficzne kody

EAN13
9788363527280
Nowość
Ładowanie...