Nowy W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna Zobacz większe

W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna

Nowy produkt

Praca zbiorowa pod redakcją s. Marii Loyoli Opieli i Katarzyny Braun

Więcej szczegółów

9788365713193

2017

miękka

30,00 zł

Praca zbiorowa, czternasty tom Biblioteki Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Celem publikacji jest ukazanie szerokiej perspektywy integralnego wychowania ze wskazaniem najpierw ogólnych jego podstaw i celu, jakim jest integralny rozwój osoby, by podkreślić konieczność i wartość harmonijnego ujęcia wymiaru teologicznego i pedagogicznego. Wskazując na bogactwo wartości, treści oraz konkretnych działań wspierających integralny rozwój osoby w wychowaniu, nie pominięto także zagrożeń oraz uwarunkowań niesprzyjających realizacji jego celów. Po zarysowaniu kontekstu istotnych elementów procesu wychowania i jego wielorakich uwarunkowań przedstawiono przykłady realizacji działań edukacyjnych, duszpasterskich, uwzględniając aspekt historyczny, badawczy, formacyjny, praktyczny. Ich uszczegółowienie omawia druga część publikacji zawierająca przykłady dobrej praktyki w realizacji tych postulatów w konkretnych sytuacjach praktycznych. (s. dr hab. Maria Loyola Opiela)
loyola
Spis treści

Wstęp (s. Maria Loyola Opiela) / 7

Część I
Istota i warunki wychowania integralnego – refleksja teoretyczna / 13

s. Maria Loyola Opiela
Integralny rozwój osoby w pedagogice i pedagogii katolickiej / 15
The integral development of the person in pedagogics and Catholic pedagogy
Alina Rynio
Psychopedagogiczne konotacje potrzeby i możliwości integralnego rozwoju i wychowania / 31
Psychopedagogical connotations of needs and capabilities of integral development and education
Iwona Szewczak
Wiara jako podstawowy cel wychowania chrześcijańskiego w ujęciu Wolfganga Brezinki / 47
Faith as a basic purpose of Christian upbringing to Wolfgang Brezinka
ks. Łukasz Plata
Wartość dialogu w integralnym wychowaniu człowieka wobec wyzwań współczesności / 59
The value of dialogue in the integral education of man in the face of contemporary challenges
Katarzyna Braun
Działalność prospołeczna przestrzenią integralnego rozwoju i wychowania człowieka / 73
Pro-social activity as the space of integral development and human education
Karolina Szymaniak
Wychowanie integralne a wolne związki / 85
Integral education and free relationships


Część II
Przykłady dobrej praktyki w realizacji postulatów
integralnego wychowania / 99

Ewelina Kurowicka
Współpraca z rodzicami w przedszkolu jako ważny element integralnego wychowania dziecka / 101
Cooperation with parents in kindergarten as an important element of integral child rearing
ks. Andrzej Jasnos
Motywacje i oczekiwania uczestników spotkań dla rodziców „małe kroki w Wielkiej Sprawie” – analiza wyników badań / 113
Motivations and expectations of meeting participants for parents “small steps in the Great Case” – analysis of research results
ks. Andrzej Łuczyński
Wychowanie integralne w szkole salezjańskiej / 127
The integral education in Salesian school
Iwona Jabłońska
Wychowanie w myśl założeń Jana Bosko – oratorium we współczesnych czasach / 147
Education according to the concepts of Jan Bosko – an oratorio in contemporary times
ks. Łukasz Nycz
Realizacja postulatów wychowania integralnego w ramach szkolnych rekolekcji wielkopostnych / 161
Implementation of integral upbringing postulates as a part of school Lenten retreat
ks. Krzysztof Bieńczak
Integralny charakter wychowania w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży / 171
The integral nature of education in the Catholic Youth Association
ks. Michał Jędrzejski
Wychowanie integralne w jezuickich bursach muzycznych w Polsce od XVI do XVIII wieku / 181
The integral education in Jesuit musical dormitories in Poland from XVI to XVIII century
Rok wydania2017
Oprawamiękka
Objętość195 stron
formatB5
Oceń 
2020-10-25

5

5

    Napisz recenzję

    W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna

    W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna

    Praca zbiorowa pod redakcją s. Marii Loyoli Opieli i Katarzyny Braun