Nowy Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych Zobacz większe

Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych

Nowy produkt

Współczesna dydaktyka języków obcych jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, co widać choćby poprzez wciąż wzrastającą liczbę chętnych do poznania konkretnego języka obcego ogólnego lub też w zależności od potrzeb któregoś z języków specjalistycznych.

Więcej szczegółów

9788363527815

30,00 zł

Katarzyna Kwiek (red.)
Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych

Współczesna dydaktyka języków obcych jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, co widać choćby poprzez wciąż wzrastającą liczbę chętnych do poznania konkretnego języka obcego ogólnego lub też w zależności od potrzeb któregoś z języków specjalistycznych. Rosnące wymagania rynku pracy, mobilność na różnych płaszczyznach życia czy też globalizacja sprawiają, że uczniowie są zainteresowani szybkimi i wymiernymi efektami nauczania przy jednoczesnym wykorzystaniu wszelkich zdobyczy XXI wieku, co zmusza z kolei nauczycieli i specjalistów w dziedzinie dydaktyki do poszukiwania nowych metod nauczania.

Szeroka gama zagadnień poruszanych przez autorów prac opublikowanych w niniejszym tomie, jest odpowiedzią na wielowymiarową rzeczywistość lekcji języka obcego.

Przedmowa / 7

Katarzyna Kwapisz-Osadnik
Efficacité de nouvelles tendances dans l’enseignement / apprentissage
du français : quelques observations à base cognitive  / 9

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
Model odwróconej klasy w procesie nauczania i uczenia się języka obcego / 19

Urszula Zemełko
Le projet de télécollaboration “Smala” –
exemple de la pédagogie active en classe de FLE / 28

Tomasz Niestorowicz
Aplicación del modelo de análisis contrastivo
en la didáctica de lenguas extranjeras / 45

Marlena Deckert
Nauczanie gramatyki języka francuskiego
w rodzimym kontekście użytkowników języka polskiego / 55

Izabela Pozierak-Trybisz
Didactique de la grammaire contrastive franco-polonaise à base
sémantique (projet d’élaboration des lectures bilingues pour
les apprenants du Fle en version papier et électronique) / 62

Anna Traczyńska
Psychologiczne aspekty uczenia się wymowy języka obcego / 68

Liliana Kozar
Enseigner les sons du français au public polonophone / 80

Anna Kucharska
Lis et écris ... de l’activité de compréhension
des textes écrits à la production écrite / 91

Tatiana Musinova
Le texte publicitaire : quelle place accorder aux éléments
linguistiques en cours de langue de spécialité ? / 107

Aleksandra Chrupała, Joanna Warmuzińska-Rogóż
Apprenons le français... à travers le Québec! / 118

Aleksandra Krauze-Kołodziej
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Żywioły w języku, literaturze i sztuce włoskiej i polskiej”
Convegno Internazionale “I quattro elementi nella lingua,
nella letteratura e nell’arte italiana e polacca”
(Sosnowiec, 6–8 listopad 2014) / 127

Oceń 
2020-10-27

5

5

    Napisz recenzję

    Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych

    Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych

    Współczesna dydaktyka języków obcych jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, co widać choćby poprzez wciąż wzrastającą liczbę chętnych do poznania konkretnego języka obcego ogólnego lub też w zależności od potrzeb któregoś z języków specjalistycznych.