Jan Stanisław Łoś, Świat historyków starożytnych

26,67 zł

Świat historyków starożytnych jest czwartą pozycją w cyklu wznowień książek Stanisława Łosia.

ISBN: 9788363527204

Jan Stanisław Łoś
Świat historyków starożytnych

Świat historyków starożytnych jest czwartą pozycją w cyklu wznowień książek Stanisława Łosia. Wydawnictwo „Werset” wydało dotychczas: Sylwetki rzymskie w roku 2007 oraz Rzym na rozdrożu. Studium monograficzne o Katonie Starszym w roku 2009, oraz Hellada na przełomie (2012).
Herodot, Liwiusz, Tukidydes, Polibiusz, Salustiusz i Tacyt to niewątpliwie sześciu najwybitniejszych historyków antycznej Grecji i antycznego Rzymu. W istocie jest to także sześciu pierwszych twórców historiografii europejskiej. Ich dzieła pozostają do dzisiaj`podstawowymi źródłami w studiach nad wczesnymi dziejami Europy i są od wieków nieodmiennie cytowane w niezliczonych publikacjach o charakterze naukowym, dydaktycznym czy popularyzatorskim. Możemy powiedzieć, że w znacznej mierze również dzisiaj świat starożytny postrzegamy poprzez opisy, jakie sporządziło tych sześciu najwybitniejszych. Ich dzieła były wielokrotnie analizowane i twórczo krytykowane. Wiemy jednak, że ci wielcy nie byli wolni od słabości i błędów. Zapewne obraz świata zawarty w ich tekstach nieco się różnił od świata, w którym żyli i który opisywali. Powstaje pytanie, jakim był ten świat historyków starożytnych, ten świat realny, dzisiaj jakby zasłonięty przez ich mistrzowskie opisy.

Spis treści:

Wprowadzenie (Marek Łoś) / 5
Świat Herodota / 9
Świat Liwiusza / 75
Świat Tukidydesa / 115
Świat Polibiusza / 171
Świat Salustiusza / 229
Świat Tacyta / 287

9788363527204

Specyficzne kody

EAN13
9788363527204
Nowość
Ładowanie...