Nowy Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914 Zobacz większe

Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914

Nowy produkt

Książka dra Andrzeja Przegalińskiego jest pierwszą, na tak szeroką skalę próbą ukazania aktywności społeczno-kulturalnej ziemian nie tylko Lubelszczyzny, ale w ogóle w Królestwie Polskim. [...] zaliczam ją do grupy najlepszych 10-15% prac o podobnej tematyce i uważam ją za znakomitą.

prof. dr hab. Wiesław Caban

Więcej szczegółów

Andrzej Przegaliński

9788360133415

45,00 zł

Andrzej Przegaliński 
Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914

[...] Książka dra Andrzeja Przegalińskiego jest pierwszą, na tak szeroką skalę próbą ukazania aktywności społeczno-kulturalnej ziemian nie tylko Lubelszczyzny, ale w ogóle w Królestwie Polskim. Byłoby dobrze, by śladami historyka lubelskiego podążyli inni i przygotowali tego typu publikacje dla pozostałych regionów Królestwa Polskiego.
[...] zaliczam ją do grupy najlepszych 10-15% prac o podobnej tematyce i uważam ją za znakomitą

z recenzji prof. dr hab. Wiesława Cabana

[...] Zebrany materiał faktograficzny pozwolił na analizę i opis działalności społecznej i gospodarczej warstwy ziemiańskiej na Lubelszczyźnie w epoce po stłumieniu powstania styczniowego do wybuchu pierwszej wojny światowej. Praca jest doskonale udokumentowana i wzbogacona fotografiami sylwetek przedstawicieli tej warstwy społecznej. Można stwierdzić, że jest to pierwsza syntetyczna monografia o roli i znaczeniu lubelskich ziemian w drugiej połowie XIX wieku i pierwszych dwóch dekadach XX stulecia.

z recenzji prof. dr hab. Albina Koprukowniaka

Spis treści

Wstęp / 5 

Rozdział I
Ziemiaństwo lubelskie - portret zbiorowy / 10

Rozdział II
Dwór ziemiański jako ognisko szerzenia wiedzy i oświaty rolniczej / 26

Rozdział III
Udział ziemian w upowszechnianiu oświaty na poziomie elementarnym i średnim / 149

Rozdział IV
Działalność opiekuńcza i charytatywna / 226

Rozdział V
Lubelskie kościoły, ich ziemiańscy kolatorzy i fundatorzy / 297

Rozdział VI
Działalność ziemian w organizacjach i stowarzyszeniach kulturalnych / 327

Zakończenie / 350
Bibliografia / 358
Fotografie / 375
Wykaz ważniejszych skrótów użytych w pracy / 391

Oceń 
2020-11-01

5

5

    Napisz recenzję

    Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914

    Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914

    Książka dra Andrzeja Przegalińskiego jest pierwszą, na tak szeroką skalę próbą ukazania aktywności społeczno-kulturalnej ziemian nie tylko Lubelszczyzny, ale w ogóle w Królestwie Polskim. [...] zaliczam ją do grupy najlepszych 10-15% prac o podobnej tematyce i uważam ją za znakomitą.

    prof. dr hab. Wiesław Caban