Nowy Sancti. Miracula. Peregrinationes Zobacz większe

Sancti. Miracula. Peregrinationes

Nowy produkt

Zbiór studiów "Sancti. Miracula. Peregrinationes" jest swoistym przewodnikiem w badaniach nad kulturą religijną średniowiecza i czasów nowożytnych na ziemiach polskich. Uświadamia także bogactwo i trwałość podstawowych treści tej kultury oraz jej związki z innymi obszarami ludzkiej aktywności. 

Więcej szczegółów

Aleksandra Witkowska

9788360133484

60,00 zł

Aleksandra Witkowska 
Sancti. Miracula. Peregrinationes

Zbiór studiów Sancti. Miracula. Peregrinationes jest swoistym przewodnikiem w badaniach nad kulturą religijną średniowiecza i czasów nowożytnych na ziemiach polskich. Uświadamia także bogactwo i trwałość podstawowych treści tej kultury oraz jej związki z innymi obszarami ludzkiej aktywności. Wskazuje na kierunki przemian w niej zachodzących. Uwidacznia średniowieczną metrykę zjawisk dzisiejszych.

Spis treści

Wprowadzenie / 9

Sancti

Polska twórczość hagiograficzna. Próba bilansu / 13
Tradycje kultu Pięciu Braci Męczenników / 30
Bł. Kinga w średniowiecznych przekazach hagiograficznych / 43 
Bł. Jolenta w staropolskiej tradycji hagiograficznej / 54
Szymon z Lipnicy w przekazach hagiograficznych do połowy XVII wieku / 70 
Kult św. Jacka w średniowiecznym Krakowie / 82 
Odnaleziony pierwowzór kolońskiej serii Icones et miracula sanctorum Poloniae / 95
Święte średniowiecza w patrociniach kościelnych metropolii warmińskiej / 108
Święty Wojciech w wezwaniach kościołów metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu / 125
O kościołach św. Wojciecha w diecezji włocławskiej / 143
Patronat św. Wojciecha w kościołach parafialnych w Polsce około 1996 roku / 163
Wezwania św. Jakuba Większego Apostoła w diecezji krakowskiej w średniowieczu / 175

Miracula
Miracula średniowieczne - funkcje przekazu ustnego i zapisu literackiego / 193
Księgi cudów - źródło do badań praktyk pątniczych na ziemiach polskich / 201
Trzynastowieczne miracula św. Stanisława biskupa krakowskiego / 212
Zbiory krakowskich miracula z XV i początku XVI wieku / 226
Gest modlitwy w zapiskach de miraculis z lat 1430-1520 / 241
Funkcje praktyk wotywnych w religijności ludowej późnego średniowiecza / 248

Peregrinationes
Peregrinatio ad loca sacra. Refleksja antropologiczno-socjologiczna / 265
Z zagadnień peregrinationis religiosae w średniowiecznej Europie / 276
Kształtowanie się tradycji pątniczych w średniowiecznym Krakowie / 289
Legenda hagiograficzna i etiologiczna świętych miejsc i obrazów. Refleksja metodologiczna / 306
Najstarsze źródła do dziejów jasnogórskiego kultu pątniczego / 335
Kult jasnogórski w formach pątniczych do połowy XVII wieku / 357
Staropolski Atlas Marianus / 376
Ośrodki kultu maryjnego na ziemiach polskich w XIX wieku / 385
Ośrodki kultu maryjnego na terenie diecezji kieleckiej / 401
Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych na ziemiach polskich w latach 1717-1992 / 412

Wykaz skrótów / 430
Informacja bibliograficzna o tekstach zawartych w książce / 433

Oceń 
2020-11-01

5

5

    Napisz recenzję

    Sancti. Miracula. Peregrinationes

    Sancti. Miracula. Peregrinationes

    Zbiór studiów "Sancti. Miracula. Peregrinationes" jest swoistym przewodnikiem w badaniach nad kulturą religijną średniowiecza i czasów nowożytnych na ziemiach polskich. Uświadamia także bogactwo i trwałość podstawowych treści tej kultury oraz jej związki z innymi obszarami ludzkiej aktywności.