Nowy Rozmowy o profesjonalizacji w pielęgniarstwie Zobacz większe

Rozmowy o profesjonalizacji w pielęgniarstwie

Nowy produkt

Przygotowane opracowanie poglądowe, zaprojektowane zostało z myślą o pielęgniarkach, studentach kierunku pielęgniarstwo i o Absolwentach Wydziału, począwszy od 1973r., jak również o osobach, które są zainteresowane problemami pielęgniarstwa i zdrowia publicznego.

Więcej szczegółów

Nina Gozdek

9788360133514

50,00 zł

Nina Gozdek (red.)
Rozmowy  o profesjonalizacji  w pielęgniarstwie

Przygotowane opracowanie poglądowe, zaprojektowane zostało z myślą o pielęgniarkach, studentach kierunku pielęgniarstwo i o Absolwentach Wydziału, począwszy od 1973r., jak również o osobach, które są zainteresowane problemami pielęgniarstwa i zdrowia publicznego. Studenci, wchodzący do zawodu, mogą znaleźć w nim wzory do naśladowania; pielęgniarki czynne zawodowo - problemy do dyskusji; absolwenci - przesłanki do identyfikacji osób, zdarzeń i do wspomnień. No cóż, ziarno zostało zasiane (wyższy poziom kształcenia - od 1969r.; kształcenie podstawowe na poziomie studiów wyższych, zapoczątkowane przez UJ w 1998r. i obowiązujące w naszym kraju od 2003r. oraz rozwinięty system kształcenia podyplomowego); ziemia wydała plon (absolwenci przygotowani do podejmowania szerokiego zakresu zadań w ramach systemu ochrony zdrowia i do ciągle rozwijającej się samodzielności naukowej); dobrze byłoby, gdyby ten plon był pożyteczną energią (kluczowym potencjałem) dla obecnych i przyszłych pacjentów/klientów i pielęgniarek/rzy (wysoki poziom opieki, zadowolenie pacjentów, radość z obcowania z drugim człowiekiem, satysfakcja zawodowa).

W tej monografii poglądowej zamieszczone zostały wypowiedzi przedstawicieli zawodu na temat pielęgniarki i pielęgniarstwa (6); rozmowy z Absolwentami i o Absolwentach (19); poglądy innych profesjonalistów na pielęgniarkę i pielęgniarstwo (10) oraz imiennie przedstawione opinie pielęgniarek - nauczycieli akademickich na temat współczesnego pielęgniarstwa (19).

Spis treści

Wprowadzenie
Z perspektywy absolwenta i z 'dziennikarskiego' obowiązku - Nina Gozdek 

Marian K. Klamut, prof. dr hab. med.
O potrzebie rozwoju nauk pielęgniarskich

ROZDZIAŁ I
PIELĘGNIARKA I PIELĘGNIARSTWO 
W SWOBODNYCH WYPOWIEDZIACH PRZEDSTAWICIELI ZAWODU

Helena Lenartowicz, dr hab.
Mój zawód 

Elżbieta Cipora, dr
Polskie pielęgniarstwo zawodowe - przeszłość i teraźniejszość

Wiesława Ciechaniewicz, dr, Danuta Matejczyk, mgr
Stereotyp pielęgniarki i pielęgniarstwa 

Małgorzata Marć, dr
Świadoma kompetencja pielęgniarki w zakresie komunikowania się z pacjentem 

Lidia Sierpińska, dr
Problemy efektywnego zarządzania podsystemem pielęgniarstwa w lecznictwie stacjonarnym 

Tadeusz Paweł Wasilewski, dr
Pielęgniarz – nie znaczy inny punkt widzenia

ROZDZIAŁ II
ROZMOWY Z ABSOLWENTKAMI WYDZIAŁU PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU
W LUBLINIE NA TEMAT PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIARSTWA

Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, dr hab., prof. nadzw. UMCS
Red. Diagnoza społeczna – wyznacznikiem zadań zawodowych pielęgniarki

Maria Jolanta Korniszuk, dr
Red. Wskaźniki epidemiologiczne – wyzwaniem dla pielęgniarki 

Janina Fetlińska, dr
Red. Zaangażowanie w realizację konkretnych celów społecznych przynosi wymierne korzyści i wzbudza szacunek

Hanna Maria Kachaniuk, dr
Red. Zintegrowana opieka środowiskowa, oparta na wykorzystaniu potencjału pielęgniarek rodzinnych - strategią rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa 

Marianna Charzyńska-Gula, dr
Red. Rzetelna i kreatywna edukacja zdrowotna – istotnym elementem promocji zdrowia 

Aniela Teresa Płotka, dr
Red. W dbałości o zdrowie psychiczne z udziałem pielęgniarek

Celina Łepecka-Klusek, dr hab.
Red. O problemach zdrowia nie tylko w aspekcie rozrodczości

Anna Bednarek, dr
Red. Wiek rozwojowy ma swoje prawa i swoje problemy

Bożena Muraczyńska, dr
Red. Świadomość potrzeb i oczekiwań w pracy z pacjentem i studentem

Jolanta Górajek-Jóźwik, dr
Red. Od diagnozy pielęgniarskiej do procesu pielęgnowania 

Małgorzata E. Krasuska, dr
Red. O pielęgniarstwie i problemach zdrowia w autobiograficznej perspektywie

Anna Ksykiewicz-Dorota, dr hab. prof. nadzw. UM
Red. Eksperyment organizacyjny - czyli o sensie współdziałania teoretyków i praktyków 

Anna Piątek, dr
Red. Racjonalność jako przesłanka na drodze - od samorządności, poprzez standaryzację - do jakości

Grażyna Wiesława Rogala-Pawelczyk, dr
Red. Decyzje zawodowe - trafność, etyczność, efektywność, ekonomiczność, ale również satysfakcja

Halina Wojnowska-Dawiskiba, dr
Red. Modernizacja systemu kształcenia pielęgniarek w Polsce po okresie transformacji na tle uwarunkowań społecznych i rozwoju samorządności 

Barbara Ślusarska, dr
Red. Od ruchu prostego do kompleksowej działalności i od orientacji na działanie do orientacji na pacjenta

Beata Dobrowolska, dr 
Red. O trosce i rozwoju w pielęgniarstwie 

Danuta Zarzycka, dr
Red. Identyfikację zawodową buduje się na wartościach, wzorach i symbolach

Marta Ewa Czekirda, dr
Red. O jakości życia pielęgniarek w perspektywie badań własnych i osobistej refleksji 


ROZDZIAŁ III
PIELĘGNIARKA I PIELĘGNIARSTWO W POGLĄDACH INNYCH PROFESJONALISTÓW

Zofia Kawczyńska-Butrym, prof. zw. dr hab., UMCS
Red. Rozmowa o pielęgniarstwie – inspiracją do dalszych prac koncepcyjnych 

Janusz Kirenko, prof. dr hab., UMCS
Red. Pielęgniarka i pedagog – wspólny cel, różne metody pracy 

Marceli Klimkowski, emeryt. prof. nadzw. UMCS i UM w Lublinie
Red. O pielęgniarce i pielęgnowaniu z perspektywy psychologa klinicznego i osobistego doświadczenia 

Stanisław Kosiński, prof. zw. dr hab., UMCS
Red. Socjolog o magisterskich studiach pielęgniarskich i ich absolwentach 

Paweł Misiuna, prof. zw. dr hab., UM w Lublinie
Red. Czynniki kształtujące relację <<pielęgniarka -="" lekarz="">>

Elżbieta Rutkowska, prof. nadzw. dr hab., AWF w Warszawie
Red. Partnerstwo pielęgniarki i fizjoterapeuty w procesie rehabilitacji kompleksowej 

Ks. Andrzej Szostek, prof. zw. dr hab., KUL
Pielęgniarka: dobra siostra chorego człowieka

Irmina Wawrzyczek, prof. nadzw. dr hab., UMCS
Red. Pielęgniarka i pielęgniarstwo w doświadczeniu anglisty

Leszek H. Wdowiak, prof. zw. dr hab., IMW w Lublinie 
Red. Współczesne pielęgniarstwo - znane i nowe obszary zorientowane na pacjenta 

Teresa Widomska-Czekajska, prof. zw. dr hab., UM w Lublinie 
Red. Zaufanie i partnerstwo w określaniu celów i strategii działań zespołowych

ROZDZIAŁ IV
WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO W OCENIE PIELĘGNIAREK
- NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Jakie są współczesne trendy rozwojowe i kierunki rozwoju w pielęgniarstwie światowym? 

W jakiej fazie rozwoju znajduje się pielęgniarstwo polskie po okresie transformacji: progres - stagnacja - regres?

Współczesne pielęgniarstwo - uogólnienie redakcyjne (Nina Gozdek)

ZAKOŃCZENIE - Nina Gozdek

Indeks rzeczowy

Załączniki 
Dane o autorce projektu i redaktorze
Fotografie z prywatnego archiwum

Oceń 
2020-10-31

5

5

    Napisz recenzję

    Rozmowy o profesjonalizacji w pielęgniarstwie

    Rozmowy o profesjonalizacji w pielęgniarstwie

    Przygotowane opracowanie poglądowe, zaprojektowane zostało z myślą o pielęgniarkach, studentach kierunku pielęgniarstwo i o Absolwentach Wydziału, począwszy od 1973r., jak również o osobach, które są zainteresowane problemami pielęgniarstwa i zdrowia publicznego.