Nowy Rex martyr Zobacz większe

Joanna Nastalska, Rex martyr. Studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława (X–XIV w.)

Nowy produkt

Legenda św. Wacława zaczęła się tworzyć i rozwijać w niedługim czasie po jego męczeńskiej śmierci w 929 lub 935 roku. Już w X i XI wieku powstały pierwsze poświęcone mu teksty hagiograficzne: żywoty, officia, homilie, pieśni. Były one wielokrotnie przerabiane i na nowo opracowywane w kolejnych stuleciach. 

Fragment Wprowadzenia

Więcej szczegółów

Joanna Nastalska-Wiśnicka

9788360133750

40,00 zł

Joanna Nastalska-Wiśnicka 
Rex martyr. Studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława (X–XIV w.)

Na przestrzeni dziesiątków stuleci chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego w piśmiennictwie hagiograficznym znaczące miejsce zajmowały legendy. Ich bohaterami byli święci, postacie historyczne bądź wyimaginowane, funkcjonujące jako wzorce religijno-moralne. Legendą, zgodnie z etymologią łacińskiego terminu, określano początkowo żywot świętego, czytany podczas liturgii brewiarzowej w dniu jego wspomnienia. Teksty te często stanowiły w klasztorach lekturę pod czas posiłków. W sensie ściślejszym nazywano tak żywot wyznawcy – w odróżnieniu od pasji, opisującej męczeństwo. Zwykle nie przestrzegano tego rozróżnienia, legendą określając vita zarówno męczennika, jak i wyznawcy. Legenda św. Wacława zaczęła się tworzyć i rozwijać w niedługim czasie po jego męczeńskiej śmierci w 929 lub 935 roku. Już w X i XI wieku powstały pierwsze poświęcone mu teksty hagiograficzne: żywoty, officia, homilie, pieśni. Były one wielokrotnie przerabiane i na nowo opracowywane w kolejnych stuleciach. Interesujący nas cykl Wacławowych żywotów powstawał od połowy X po koniec XIV wieku, a czas ich spisania wyznacza ramy chronologiczne niniejszego studium. Żywoty te były tworzone w ośrodkach kościelnych Czech, Niemiec, Włoch i Rusi, w językach łacińskim i starosłowiańskim [...]

fragment wprowadzenia

Spis treści

Wykaz skrótów bibliograficznych / 7
Wprowadzenie / 11
Część I. Legendy o św. Wacławie / 21
Rozdział 1. Teksty starosłowiańskie / 23
a) Pierwsza Starosłowiańska Legenda (około połowy X wieku) / 25
b) Druga Starosłowiańska Legenda – tzw. Legenda Nikolskiego
(XI wiek) / 34
c) Legendy zamieszczone w Prologu (około XII/XIII wieku) / 38
Rozdział 2. Teksty łacińskie / 43
a) Crescente fide (lata 70. X wieku) / 44
b) Gumpold, Passio sancti Venceslai martyris (około 968-983) / 48
c) Krystian, Vita et passio sancti Wenceslai et sanctae Ludmile ave eius
(około 992-994) / 53
d) Wawrzyniec z Monte Cassino, Dominus ac Redemptor noster
(pierwsza połowa XI wieku) / 65
e) Oportet nos fratres (druga połowa XI wieku) / 67
f) Ut annuncietur – krótsza (około połowy XIII wieku) i dłuższa
(druga połowa XIV wieku) redakcja / 70
g) Oriente iam sole – krótsza (druga połowa XIII wieku) i dłuższa
(druga połowa XIV wieku) redakcja / 74
h) Karol IV, Historia nova de sancto Wenceslao martyre (1355-1358) / 77
Rozdział 3. Retoryka tekstów / 85
a) Dispositio et inventio / 90
b) Elocutio / 107
Część II. Factum / 119
Rozdział 1. Tło wydarzeń / 121
a) Czas / 125
b) Topografia / 143
c) Państwo i społeczeństwo / 171
d) Kościół / 187
Rozdział 2. Elementy biograficzne / 203
a) Dzieciństwo i młodość Wacława / 205
b) Władca – polityk, prawodawca, wódz / 217
c) Konflikt dynastyczny / 229
Część III. Treści hagiograficzne / 241
Rozdział 1. Rex sanctus / 243
a) Martyr / 244
b) Monachus in throno, asceta / 260
c) Bonus et iustus, miles Christi / 267
d) Sanctus Ecclesie, patronus Bohemiae, rex perpetuus / 281
Rozdział 2. Rex thaumaturgos / 291
a) Mirabilia za życia i po śmierci / 294
b) Miracula / 306
c) Wizje, zjawienia, sny / 321
Uwagi końcowe / 331
Ilustracje / 333
Zusammenfassung / 349
Bibliografia / 353
Źródła / 353
a) Zbiorowe wydania żywotów i legend / 353
b) Źródła podstawowe / 354
Teksty słowiańskie / 354
Teksty łacińskie / 355
c) Źródła pomocnicze / 358
Opracowania / 362
Spis tabel / 400
Spis wykresów i map / 401
Spis ilustracji / 402

Oceń 
2020-10-31

5

5

    Napisz recenzję

    Joanna Nastalska, Rex martyr. Studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława (X–XIV w.)

    Joanna Nastalska, Rex martyr. Studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława (X–XIV w.)

    Legenda św. Wacława zaczęła się tworzyć i rozwijać w niedługim czasie po jego męczeńskiej śmierci w 929 lub 935 roku. Już w X i XI wieku powstały pierwsze poświęcone mu teksty hagiograficzne: żywoty, officia, homilie, pieśni. Były one wielokrotnie przerabiane i na nowo opracowywane w kolejnych stuleciach. 

    Fragment Wprowadzenia