Nagroda im. Tomasza Strzembosza

Nagroda, Tomasz Strzebosz, Ewa Rzeczkowska
13-09-2015

Z ogromną przyjemnością informujemy, że tegoroczną laureatką Nagrody imienia Profesora Tomasza Strzembosza została dr Ewa Rzeczkowska. Uhonorowaną w tegorocznej edycji Konkursu publikacją jest książka "Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944–1956" wydana w Wydawnictwie Werset w 2014 r. Finał Konkusu i ogłoszenie zwycięzcy odbyły się 11 września br, w dniu urodzin Patrona Konkursu, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" w Warszawie. Gratulujemy Autorce.

Informacje o książce