Kapitał społeczny i rozwój lokalny. Analiza Ilościowa

42,86 zł

Przedmiotem monografii jest analiza kapitału społecznego jako czynnika rozwoju lokalnego w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego, a głównym celem przeprowadzonych badań empirycznych było zbadanie związku między poziomem kapitału społecznego i rozwojem gospodarczym w tych powiatach w latach 2014–2018. Problematyka ta jest ważka z punktu widzenia zarówno znaczenia kapitału społecznego dla regionów oraz społeczności lokalnych, jak i kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego przez władze samorządowe. Należy podkreślić, że podjęta tematyka ma swoje merytoryczne uzasadnienie w ewolucji poglądów dotyczących czynników rozwoju gospodarczego, od klasycznego kapitału, pracy i kapitału finansowego do badanego przez Autorkę kapitału społecznego. […] Monografia stanowi rzetelne studium dotyczące związku kapitału społecznego i rozwoju gospodarczego posiadające wartość poznawczą. Autorka wykazała się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktyczną w badaniu zjawisk ekonomicznych, a także kreatywnym wykorzystaniem różnorodnych metod statystycznych.

dr hab. Marek Dylewski, UWSB Merito, fragment recenzji

Spis treści

WSTĘP 9

CZĘŚĆ PIERWSZA. Teoretyczne aspekty kapitału społecznego i rozwoju lokalnego / 15

1. Definicja kapitału społecznego / 17

2. Wartość ekonomiczna kapitału społecznego / 21

3. Pomiar kapitału społecznego / 23

4. Kapitał społeczny w teorii rozwoju lokalnego / 27

CZĘŚĆ DRUGA. Kapitał społeczny i rozwój lokalny w badaniach ilościowych / 37

1. Metodyka badań i dobór zmiennych diagnostycznych / 39

2. Analiza poziomu kapitału społecznego w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2018 / 47

3. Analiza poziomu rozwoju gospodarczego w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2018 / 69

4. Analiza syntetycznych wskaźników kapitału społecznego i poziomu rozwoju gospodarczego w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2018 / 95

Zakończenie / 105

Spis rysunków / 110

Spis tabel / 111

Załączniki / 115

Bibliografia / 149

9788367064965
Ładowanie...