Nowy Javier Velasco Yeregui Zobacz większe

Javier Velasco Yeregui. Kapłan, uczony, przyjaciel. Księga Pamiątkowa

Nowy produkt

17 listopada 2009 r. odszedł do Pana ks. dr Javier Velasco Yeregui, wikariusz generalny diecezji Calahorra y La Calzada-Logroño w Hiszpanii. Jemu właśnie chcemy dedykować czwarty tom „Biblioteki Polsko-Iberyjskiej”. Ofiarujemy go wspaniałemu człowiekowi, kapłanowi i uczonemu, który ujmował wszystkich swoją mądrością, intelektualną przenikliwością oraz niezwykłą, pełną ciepła, osobowością.

Więcej szczegółów

9788360133774

30,00 zł

Cezary Taracha (Redaktor Naczelny) 
Javier Velasco Yeregui. Kapłan, uczony, przyjaciel. Księga Pamiątkowa

17 listopada 2009 r. odszedł do Pana ks. dr Javier Velasco Yeregui, wikariusz generalny diecezji Calahorra y La Calzada-Logroño w Hiszpanii. Jego nagła i niespodziewana śmierć pogrążyła w głębokim smutku rodzinę, przyjaciół, diecezję, środowisko uniwersyteckie i społeczność regionu La Rioja. W gronie osób związanych z ks. Javierem więzami przyjaźni są również lubelscy hispaniści z Katedry Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL oraz współpracujących z nią środowisk. Jemu właśnie chcemy dedykować czwarty tom „Biblioteki Polsko-Iberyjskiej”. Ofiarujemy go wspaniałemu człowiekowi, kapłanowi i uczonemu, który ujmował wszystkich swoją mądrością, intelektualną przenikliwością oraz niezwykłą, pełną ciepła, osobowością.

Spis treści

Prólogo / Wstęp († Juan José Omella Omella) / 7
Introducción / Wprowadzenie (Cezary Taracha) / 11


I. Artículos de amigos y compañeros de Javier Velasco / 
Artykuły ofiarowane przez przyjaciół i kolegów księdza Javiera Velasco
 / 15

José Luis Gómez Urdáñez Javier Velasco Yeregui, una vida bien pensada / 17
Jacinto San Martín Benito «Javi» Velasco / 24
Conrado Escobar Las Heras Recuerdos de amistad / 30
Marek Bochniak Wspomnienie z podróży do kraju ks. Javiera / 33
Iñigo Val Eguren/ La perspectiva cristiana mitiga el dolor por el amigo perdido / 37
Carmen GiussaniIn memoriam / 41
Pablo Rey García, Pedro Rivas Nieto Jerusalén, entre el sueño y la memoria. 
Retratos de un conflicto / 43
José M.ª Aguirre Oraa Existencia humana y Dios / 57 
Pedro Ignacio Fraile Yécora Mirad alto, manteneos firmes, hay esperanza: 
la esperanza en los libros proféticos / 77 
Cezary Taracha Stanisław Herakliusz Lubomirski, polski magnat,
w siedemnastowiecznej Hiszpanii / 96
Antonio Alba El Monacato en el desierto de Judea / 104
Enrique Balmaseda Maestu Cosmovisión y lenguaje bíblicos en la poesía española 
del siglo XX (de Aleixandre a Sahagún) / 123
Joanna Kudełko Entre fidelidad e identidad. Algunas reflexiones sobre la traducción de referentes culturales del español al polaco / 151
Roberto Germán Zurriaráin ¿Qué se entiende por aconfesionalidad del Estado? / 158
Jacek Gołębiowski Środowiska katolickie Królestwa Hiszpanii wobec globalizacji / 167
Cristina González Caizán Polonia y las elecciones al Parlamento Europeo del 2009 / 174


II. Artículos de Javier Velasco / Publikacje naukowe księdza Javiera Velasco / 191

El Evangelio según los no creyentes / 193
Cristianos en Tierra Santa: historia y profecía / 200
Cantar y contar la Pasión después de Auschwitz / 205


III. Artículos en diarios y entrevistas a Javier Velasco / Artykuły i wywiady w czasopismach / 215

La UR estudia el origen del derecho sagrado israelita del Código de la Alianza / 217
«La Iglesia no satisface expectativas de moda, invita a la fidelidad de un ideal» / 220
«El hombre moderno aparta lo religioso cuando le compromete» / 222
«La semana de la Unidad debe servir para regresar a la única Iglesia de Jesucristo acogiendo en la caridad a otras tradiciones cristianas» / 226
Entrevistando a… Javier Velasco Yeregui / 228


Fotografías e ilustraciones / Fotografie i ilustracje / 231

Oceń 
2020-10-31

5

5

    Napisz recenzję

    Javier Velasco Yeregui. Kapłan, uczony, przyjaciel. Księga Pamiątkowa

    Javier Velasco Yeregui. Kapłan, uczony, przyjaciel. Księga Pamiątkowa

    17 listopada 2009 r. odszedł do Pana ks. dr Javier Velasco Yeregui, wikariusz generalny diecezji Calahorra y La Calzada-Logroño w Hiszpanii. Jemu właśnie chcemy dedykować czwarty tom „Biblioteki Polsko-Iberyjskiej”. Ofiarujemy go wspaniałemu człowiekowi, kapłanowi i uczonemu, który ujmował wszystkich swoją mądrością, intelektualną przenikliwością oraz niezwykłą, pełną ciepła, osobowością.