Nowy Ibidem, tom VIII Zobacz większe

Ibidem, tom VIII

Nowy produkt

To już VIII tom „Ibidem. Rocznika Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, który z ogromną radością oddajemy do Państwa rąk. Duża ilość artykułów, jaka spłynęła do redakcji, pozwoliła na wybór sześciu najbardziej wartościowych prac. Są one podsumowaniem ciężkiej pracy badawczej w roku 2010.

Więcej szczegółów

97817326621

12,00 zł

Adam Pawłowski, Agnieszka Stachura (red.) 
Ibidem, Tom VIII

To już VIII tom „Ibidem. Rocznika Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, który z ogromną radością oddajemy do Państwa rąk. Duża ilość artykułów, jaka spłynęła do redakcji, pozwoliła na wybór sześciu najbardziej wartościowych prac, zarówno „kołowiczów”, jaki i studentów Instytutu Historii KUL, którzy do Koła nie należą. Są one podsumowaniem ciężkiej pracy badawczej w roku 2010.

Spis treści

Od Redakcji / 7

ARTYKUŁY 
Tomasz Ramian, Opis Egiptu oraz warsztat historyczny Herodota ukazane w księdze II Dziejów / 9
Adam Pawłowski, Jerzy II Rakoczy i wojsko siedmiogrodzkie podczas „potopu szwedzkiego” w świetle pamiętnika Hugues’a de Terlona / 32
Ewelina Lilia Polańska, Pożegnanie z Polską w Poturzynie, czyli dzieje przyjaźni Fryderyka Chopina i Tytusa Woyciechowskiego w świetle korespondencji / 60
Jakub Chmiel, Przewrót majowy 1926 roku w Polsce w świetle prasy lubelskiej / 74
Ewelina Romańczuk, Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie przejściowym w Zamościu. Listopad 1942–styczeń 1944 / 94
Dariusz Miącz, Polskie podziemie niepodległościowe wobec oddziału AL „Cienia” na terenie Inspektoratu Puławskiego AK (luty–lipiec 1944) / 114

RECENZJE I OMÓWIENIA 
Gerhard Besier, Katarzyna Stokłosa, Europa dyktatur. Nowa historia XX wieku, tłum. Joanna Hashold, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, 640 s. – Anita Taźbierska / 132 
Sławomir Cenckiewicz, Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929–2010), Poznań: Zysk i S-ka, 2010, 758 s. – Artur Sitarski / 137 

KRONIKA 
Pamięci Janusza Krupskiego (1951–2010), kolegi i prawego człowieka 
– Eugeniusz Niebelski / 140
Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków 
Studentów KUL Jana Pawła II (styczeń-grudzień 2010 r.) 
– oprac. Redakcja „Ibidem” / 143

Oceń 
2020-10-31

5

5

    Napisz recenzję

    Ibidem, tom VIII

    Ibidem, tom VIII

    To już VIII tom „Ibidem. Rocznika Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, który z ogromną radością oddajemy do Państwa rąk. Duża ilość artykułów, jaka spłynęła do redakcji, pozwoliła na wybór sześciu najbardziej wartościowych prac. Są one podsumowaniem ciężkiej pracy badawczej w roku 2010.