Działalność korporacji akademickich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1922–1939

28,57 zł

Historia działalności korporacji akademickich: Concordia, Astrea, Korabja, Hetmania, Gdynia, Magna Polonia i Iskra.

ISBN: 9788365713476
Rok wydania: 2019
Oprawa: miękka

Historia działalności Korporacji Akademickiej Concordia, Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea, Polskiej Akademickiej Korporacji Korabja, Korporacji Akademickiej Hetmania, Korporacji Akademickiej Gdynia, Magna Polonia i Iskra na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1922–1939. Monografia o nowatorskim charakterze, która dzięki analizie opartej na szerokiej kwerendzie archiwalnej, wypełnia lukę w badaniach nad organizacjami akademickimi w II Rzeczypospolitej.

czajka

Spis treści


Wstęp / 9

Rozdział I
Zarys historii ruchu korporacyjnego w Polsce / 17
1.1. Geneza polskich korporacji akademickich / 17
1.2. Korporacje w niepodległej Polsce. Lata dwudzieste / 26
1.3. Korporacje w niepodległej Polsce. Lata trzydzieste / 32

Rozdział II
Korporacja Akademicka Concordia / 37
2.1. Powstanie i założenia Korporacji Concordia / 39
2.2. Działalność w coetusie, czyli wychowanie korporanta / 41
2.3. Praca wewnątrz korporacji / 43
2.4. Działalność zewnętrzna Concordusów / 49

Rozdział III
Polska Akademicka Korporacja Astrea / 59
3.1. Powstanie Korporacji Astrea i jej założenia statutowe / 59
3.2. Praca w Kole Smykowskim / 62
3.3. Działalność wewnętrzna Astrejczyków / 65
3.4. Inicjatywy zewnętrzne / 72

Rozdział IV
Polska Akademicka Korporacja Korabja / 85
4.1. Korporacje chrześcijańskie na (Katolickim) Uniwersytecie Lubelskim / 85
4.2. Życie wewnętrzne / 89
4.3. Działalność zewnętrzna. Uniwersytet / 93
4.4. Działalność zewnętrzna. Liga Morska i Kolonialna / 96

Rozdział V
Mniejsze korporacje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / 103
5.1. Korporacja Akademicka Hetmania / 103
5.2. Korporacja Akademicka Gdynia / 109
5.3. Magna Polonia i Iskra / 113

Zakończenie / 117

Słownik wybranych terminów korporacyjnych / 123
Wykaz ważniejszych skrótów / 126
Spis fotografii / 126
Bibliografia / 127


9788365713476

Opis

Rok wydania
2019
Oprawa
miękka
Objętość
132 strony
format
B5

Specyficzne kody

UPC
978836571347
EAN13
9788365713476
Nowość
Ładowanie...