Два мира. Сны и онирические мотивы в русской литературе XIX-XX веков

42,86 zł

Oniryzm w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku. Książka w języku rosyjskim.

Autor: Anna Woźniak
ISBN: 9788367064262
Rok wydania: 2022
Oprawa: miękka

Monografia prof. Anny Woźniak na temat oniryzmu w literaturze rosyjskiej prezentuje ogląd snów literackich wybranych pisarzy rosyjskich XIX i XX wieku, twórców szczególnie uwrażliwionych na sen, „tych, którzy śnili” i często literacko eksplorowali tematykę marzeń sennych. Romantycy rosyjscy: Puszkin i Gogol, twórcy światowego formatu: Dostojewski, Turgieniew i noblista Bunin, rosyjscy dysydenci i emigranci: Terc-Siniawski, Odojewcewa i Vildé w swych dziełach po wielokroć zabierali czytelnika w nocną wędrówkę, wiedli go w świat snu, fantazji, sennych miraży i utopii, czy koszmaru. Przedłożyli oni zarazem włas­ne koncepcje oniryczne, wmontowane w całościową estetykę zindywidualizowanych pisarskich strategii. „Spojrzenie poprzez sen” na twórczość prezentowanych w książce autorów to główny aspekt podjętych badań. Rozważania osadzone zostały na fundamencie wybranych teorii onirycznych, psychoanalizie, koncepcjach symbolistycznych, semiotycznych i teorii „złudzenia”, z wykorzystaniem narzędzi mitologiczno-archetypicznych oraz orientacją na wschodniosłowiańskie pierwiastki wierzeniowe i folklorystyczne.
Książka w języku rosyjskim.

Dwa światy

Оглавление


Введение
Снотворчество и культура / 9

I. Теоретические установки и концепции на тему сна и сновидений / 23
Психоанализ и снотворчество / 24
Символизация и мистика в теориях сновидения Флоренского и Ремизова / 32
Семиотический подход к ониризму / 42
Теория «кажимости» сновидения Валерия Подороги / 49

II.  «Мой друг Морфей». Сновидения Александра Пушкина / 55
Сон в ранней поэзии Пушкина  / 55
Сновидения зрелого пушкинского творчества  / 61

III.  Ужасы, шутки и литературные сны Николая Гоголя /  93

IV.  «Странные сны» с пробуждениями Федора Достоевского / 129

V.  Призраки и мистические сны писателя-сновидца Ивана Тургенева / 163

VI.  В темных аллеях снов Ивана Бунина / 195

VII. Страна снов Ирины Одоевцевой / 227

VIII.  «Любовь похожа на смерть». Тюремные сны Бориса Вильде / 255

IX.  Сон в тени фантастики. Сновидчество Андрея Синявского-Абрама Терца  / 271

Вместо заключения / 303

Streszczenie
Dwa światy. Sny i motywy oniryczne w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku  / 305

Abstract
Two worlds: Dreams and Oneiric Motifs in the 19th and 20th-century Russian Literature / 311

Библиография / 317
Издания текстов / 317
Словари и энциклопедические издания / 318
Монографии и статьи  / 319
Интернетные ресурсы / 327

Postscriptum / 329


9788367064262

Opis

Rok wydania
2022
Oprawa
miękka
Objętość
330 stron
format
B5

Specyficzne kody

UPC
978836706426
EAN13
9788367064262
Nowość
Ładowanie...