Nowy Czy istniało królestwo Dawida? Zobacz większe

Maciej Munnich, Czy istniało królestwo Dawida?

Nowy produkt

Profesor Maciej Münnich […] zaprasza nas do przyjrzenia się najnowszym wynikom badań archeologicznych prowadzonych na Bliskim Wschodzie. W niniejszej książce wyznaczył sobie zadanie wciąż stanowiące jeden z ważniejszych celów pracy historyka. [...]

Więcej szczegółów

Maciej Münnich

9788363527594

28,00 zł

Maciej Münnich
Czy istniało królestwo Dawida?

Profesor Maciej Münnich […] zaprasza nas do przyjrzenia się najnowszym wynikom badań archeologicznych prowadzonych na Bliskim Wschodzie. W niniejszej książce wyznaczył sobie zadanie wciąż stanowiące jeden z ważniejszych celów pracy historyka. Wziął mianowicie na siebie rolę przewodnika, który sam świetnie znając zarówno uwarunkowania historyczne, jak i realia badań archeologicznych prowadzonych w tym rejonie świata, potrafi ze znawstwem i w sposób bardzo interesujący nie tylko opisać rezultaty poszukiwań naukowych, ale także samemu wziąć udział w dyskusji. […]

Opisywane w tej książce badania archeologiczne trwają nadal. Publikacja, którą trzymamy w rękach, ma więc charakter niemal żywego sprawozdania, podobnego do sensacyjnych doniesień archeologicznych z minionych epok, dzięki którym zmieniano kształt wykładanej dotychczas historii. Oznacza to, że ci, którzy zdecydują się przeczytać to studium, staną się jednocześnie jednymi z pierwszych depozytariuszy wyników najnowszych badań naukowych.

dr Piotr Plisiecki

Spis treści

Wprowadzenie (Piotr Plisiecki) / 7

Wstęp / 9

Rozdział I: opis wykopalisk / 13
Obszar A / 21
Obszar B / 22
Obszar C / 24
Obszar D / 26
Obszary E i F / 26

Rozdział II: Datacja / 29
Ceramika / 29
Metoda C14 / 36
Wnioski dotyczące chronologii / 42

Rozdział III: Kto mieszkał w Khirbet Qeiyafa? / 47
Ceramika / 49
Konsumpcja wieprzowiny / 52
Architektura / 58
a) domy czteroizbowe / 58
b) mury kazamatowe / 62
Kult / 64
Centralna administracja / 70
Wnioski / 81

Rozdział IV: Ostrakon / 85
Proponowane lekcje / 85
Język i charakter ostrakonu / 91

Zakończenie / 101
Conclusion / 107 
Bibliografia / 113
Wykaz skrótów / 123
Spis ilustracji / 125

Oceń 
2020-10-27

5

5

    Napisz recenzję

    Maciej Munnich, Czy istniało królestwo Dawida?

    Maciej Munnich, Czy istniało królestwo Dawida?

    Profesor Maciej Münnich […] zaprasza nas do przyjrzenia się najnowszym wynikom badań archeologicznych prowadzonych na Bliskim Wschodzie. W niniejszej książce wyznaczył sobie zadanie wciąż stanowiące jeden z ważniejszych celów pracy historyka. [...]