Usługi DTP

Zapewniamy kompleksowe opracowanie i przygotowanie do druku:
prac magisterskich, doktorskich, hablitacyjnych i innych.

Oferujemy konkurencyjne terminy opracowania, wykonania i druku prac (liczone w tygodniach a nie miesiącach).

Dzięki wykorzystaniu technologii druku cyfrowego uzyskaliśmy znaczące obniżenie kosztów druku publikacji.

Na stałe współpracujemy z doświadczonym zespołem (redaktorzy, tłumacze, korektorzy, adiustatorzy), którzy zapewniają przygotowanie publikacji na bardzo wysokim poziomie edytorskim.

W wypadku prac naukowych służymy pomocą w przygotowaniu wniosków o granty wydawnicze.

Wydane publikacje są na stałe prezentowane na naszej witrynie WWW.

Współpracujemy z siecią hurtowni o zasięgu ogólnopolskim.

Wykonujemy projekty, opracowanie i druk:

- książek,
- podręczników szkolnych,
- folderów reklamowych,
- plakatów,
- programów konferencyjnych,
- banerów reklamowych,
- ulotek,
- wizytówek,
- obwolut i nadruków na CD.