Nowy Jan Chyliczkowski, Syberia pod względem etnograficznym, administracyjnym, rolniczym i przemysłowo-handlowym Zobacz większe

Jan Chyliczkowski, Syberia pod względem etnograficznym, administracyjnym, rolniczym i przemysłowo-handlowym

Nowy produkt

Nowe wydanie XIX książki Jana Chyliczkowskiego „Syberia pod względem etnograficznym, administracyjnym, rolniczym i przemysłowo-handlowym” opracowane i poprzedzone wstępem prof. Eugeniusza Niebelskiego.

Dostępna również wersja e-book (pdf)

Więcej szczegółów

9788363527990

2016

miękka ze skrzydełkami

35,00 zł

Nowe wydanie książki „Syberia pod względem etnograficznym, administracyjnym, rolniczym i przemysłowo-handlowym”. Pierwsze i jedyne wydanie tej książki opublikowano w końcu XIX wieku. Jej autor, ks. Jan Chyliczkowski, był uczestnikiem powstania 1863 roku, zesłanym za swą działalność na Syberię Wschodnią. Spędził na zesłaniu dwadzieścia lat odnosząc sukcesy jako zapobiegliwy gospodarz, zdolny organizator cieszący się uznaniem i szacunkiem lokalnej społeczności. Po powrocie z zesłania, zafascynowany Syberią, która okazała się dla niego "ziemią obiecaną i bogatą", napisał książkę o niej - o ludziach, zwyczajach, prawach, o gospodarce, o faunie i florze. Przedruk jest zgodny z oryginałem, ingerencje redakcyjne ograniczono do minimum, wzbogacono tekst o przypisy. Całość poprzedza wprowadzenie pt. „Jana Chyliczkowskiego losy i dokonania” autorstwa profesora Eugeniusza Niebelskiego, który XIX-wieczne dzieło opracował i przygotował do nowego wydania ozdabiając je swoimi zdjęciami wiejskiego krajobrazu współczesnej Syberii.

Syberia

Spis treści
Przedmowa / 9

Eugeniusz Niebelski
Jana Chyliczkowskiego losy i dokonania / 11
Księża zesłańcy 1863 roku i ks. Chyliczkowski / 13
„Rok 1861”. Proboszcz w Goraju i kaznodzieja czasów manifestacji narodowych / 15
„Przywykłszy  do tej ziemi”. Rolnik w Nikolsku i propagator nowoczesnych upraw / 18
„Godzien wspomnienia”. W Brześciu Kujawskim duszpasterz i społecznik / 21
Książka Chyliczkowskiego o Syberii / 23

Urok Syberii. Krajobraz wiejski, dawne domy i sprzęty w fotografii Eugeniusza Niebelskiego / 25

Jan Chyliczkowski
Syberia pod względem etnograficznym, administracyjnym, rolniczym i przemysłowo-handlowym / 35
Wstęp  / 37
Plemię Starożyłów zaludniające obecnie Syberię oraz kilka plemion pochodzenia europejskiego / 45
Plemię słowiańsko-mongolskie. Starożyły / 50
Miasta / 52
Budowle  / 58
Sprzęty / 66
Odzież / 72
Pożywienie / 74
Charakter ludu / 82
Moralność ludu / 82
Stosunki rodzinne / 83
Życie towarzyskie / 84
Ceremonie / 87
Zwyczaje / 88
Pieśni  / 96
Zamożność / 110
Ochędóstwo / 112
Stopień oświaty / 113
Powieści  / 114
Przysłowia / 129
Własność  / 132
Nadużycia odnoszące się do własności i karanie doraźne przestępców / 145
Rolnictwo / 149
Przemysł i handel / 170
Urządzenia administracyjne miejskie i wiejskie / 210
Ciężary / 216
Medycyna ludowa / 227
Przesądy / 232
Zaklęcia  / 234
Niektóre sekrety ludowe / 236
Starowiercy czyli Raskolnicy / 238
Nowosioły / 242
Posieleńcy / 244
Włóczęgi (brodiagi) / 245
Żydzi / 246
Tatarzy konojedy / 247
Polacy / 248
Ustawy / 250
Niemcy i inni cudzoziemcy / 262
Potomkowie dawnych plemion syberyjskich / 262
Kałmyki Telengity lub Telenguty i Tielecy / 263
Kirgizy, Kozacy znad Irtysza, Teleuty znad rzeki Bii, Kumandy, Czarni Tatarzy, Gassaki, Kajsaki, Czerwoni Tatarzy, Teleuty Aczyńskie / 265
Woguły, Ostiaki, Samojedy / 269

Rok wydania2016
Oprawamiękka ze skrzydełkami
Objętość308 stron
formatA5
Oceń 
2020-10-26

5

5

    Napisz recenzję

    Jan Chyliczkowski, Syberia pod względem etnograficznym, administracyjnym, rolniczym i przemysłowo-handlowym

    Jan Chyliczkowski, Syberia pod względem etnograficznym, administracyjnym, rolniczym i przemysłowo-handlowym

    Nowe wydanie XIX książki Jana Chyliczkowskiego „Syberia pod względem etnograficznym, administracyjnym, rolniczym i przemysłowo-handlowym” opracowane i poprzedzone wstępem prof. Eugeniusza Niebelskiego.

    Dostępna również wersja e-book (pdf)