Nowy Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku Zobacz większe

Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku. red. Tadeusz Guz, Wojciech Lis, Ryszard Sobczuk

Nowy produkt

O wartości naukowej i poznawczej książki Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim... decydują w zasadzie trzy przesłanki. Pierwsza z nich to wysoki poziom merytoryczny prac, często z elementami innowacyjności. Druga to mozaika intelektualna i profesjonalna Autorów poszczególnych artykułów. Trzecia – zaangażowanie w publicystykę wojny obronnej 1939 r. i jej bitew tomaszowskich szeregu młodych regionalistów.

Więcej szczegółów

9788360133675

40,00 zł

Tadeusz Guz, Wojciech Lis, Ryszard Sobczuk (red.) 
Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku

O wartości naukowej i poznawczej książki Bitwy 
pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku
 decydują w zasadzie trzy przesłanki. Pierwsza z nich to wysoki poziom merytoryczny prac, często z elementami innowacyjności. Druga to mozaika intelektualna i profesjonalna Autorów poszczególnych artykułów. Wreszcie trzecia – zaangażowanie w publicystykę wojny obronnej 1939 r. i jej bitew tomaszowskich szeregu młodych Autorów oraz regionalistów. Każdy artykuł jest samoistną publikacją naukową lub źródłową, przedstawia aktualną wiedzę z zakresu omawianej problematyki, a także ustalenia i przemyślenia jego Autora. Łącznie zamieszczone w pracy artykuły stanowią jednolite, wewnętrznie korespondujące ze sobą, całościowe dzieło.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że recenzowana praca jest w pewnym sensie przedsięwzięciem nowatorskim, gdyż niektóre artykuły prezentują nową problematykę lub twórczo rozwijają istniejącą.

Spis treści

Objaśnienia skrótów jednostek wojskowych / 7

Wstęp / 9

Tadeusz Guz 
Filozoficzny kontekst II wojny światowej / 13

Wojciech Lis
Sytuacja polityczno-społeczna w Europie w przededniu II wojny światowej / 33

Władysław Ważniewski
Polityczno-społeczne uwarunkowania bitew pod Tomaszowem Lubelskim na tle kampanii wrześniowej 1939 r. / 55

Wiesław Jan Wysocki
Koncepcja działań obronnych Naczelnego Wodza w kampanii wrześniowej 1939 r. / 65

Wojciech Dziedzic
Armia „Kraków” i Armia „Lublin” w pierwszej bitwie tomaszowskiej. Kalendarium oraz wybrane aspekty działań i próba oceny / 79

Zygmunt Kubrak
Działania 6. Dywizji Piechoty na południowym skrzydle pierwszej bitwy pod Tomaszowem 
Lubelskim / 99

Jerzy Izdebski
Generał Tadeusz Ludwik Piskor – dowódca pierwszej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim / 127

Marcin Paluch 
Druga bitwa pod Tomaszowem Lubelskim (22–27.09.1939 r.) / 139

Ryszard Tłuczek
Druga bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. Wybrane zagadnienia / 159

Andrzej Olejko
Pluton Lotniczy Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej w wojnie obronnej 1939 r. w źródłach ze szczególnym uwzględnieniem drugiej bitwy tomaszowskiej / 169

Adam Balicki
Bitwy tomaszowskie w kontekście działań militarnych polskiego Września. Próba oceny / 197

Jan Bańbor
Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w świetle źródeł i dokumentów niemieckich. Przewodnik 
archiwalny / 211

Indeks osób / 257

Indeks nazw geograficznych i administracyjnych / 265

Oceń 
2020-10-31

5

5

    Napisz recenzję

    Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku. red. Tadeusz Guz, Wojciech Lis, Ryszard Sobczuk

    Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku. red. Tadeusz Guz, Wojciech Lis, Ryszard Sobczuk

    O wartości naukowej i poznawczej książki Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim... decydują w zasadzie trzy przesłanki. Pierwsza z nich to wysoki poziom merytoryczny prac, często z elementami innowacyjności. Druga to mozaika intelektualna i profesjonalna Autorów poszczególnych artykułów. Trzecia – zaangażowanie w publicystykę wojny obronnej 1939 r. i jej bitew tomaszowskich szeregu młodych regionalistów.