Jacek Chachaj

Jacek Chachaj

Dr hab. Jacek Chachaj (ur. 1969 w Lublinie) – adiunkt w Katedrze Historii Europy Wschodniej (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). Autor około 40 prac naukowych, popularnonaukowych oraz podręczników i atlasów szkolnych. Wśród nich monografie: Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku (Lublin 2003), Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej (Lublin 2005) oraz Bliżej schizmatyków niż Krakowa... Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku (Lublin 2012). Interesuje się historią społeczno­religijną i dziejami struktur terytorialnych Kościoła łacińskiego w średniowieczu oraz epoce nowożytnej, zwłaszcza na terenie Małopolski i terenach ruskich Korony.

Wyświetlone 1-3 z 3 produktów.
Wyświetlone 1-3 z 3 produktów.