Jacek Chachaj

Jacek Chachaj

Dr hab. Jacek Chachaj (ur. 1969 w Lu­b­linie) – absolwent VI LO w Lublinie, ukończył studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie obecnie jest zatrudniony w Katedrze Historii i Historiografii Europy Wschodniej. Autor prac naukowych, popularno­naukowych oraz podręczników i atlasów szkolnych. Wśród nich monografie: „Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku” (Lublin 2003), „Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej (Lublin 2005), „Początki kościołów lubelskich w świetle legend i przekazów historycznych (Lublin 2010; wyd. 2., Lublin 2011), „Bliżej schizmatyków niż Krakowa... Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku (Lublin 2012), „Lublin – miasto Rychezy? Lubelskie szkice historyczne XI–XIV wieku (Lublin 2014). Interesuje się historią społeczno-religijną i dzieja­mi struktur terytorialnych Kościoła łacińskiego w średniowieczu oraz epoce nowożytnej, zwłaszcza na terenie Małopolski i terenach ruskich Korony. 

Istotne miejsce wśród jego zainteresowań badawczych zajmują dzieje Lublina i terenów z nim historycznie związanych.

Więcej
Wyświetlone 1-4 z 4 produktów.
Wyświetlone 1-4 z 4 produktów.