Marcin Cybulski

Marcin Cybulski

Dr Marcin Cybulski (ur. 1978) – historyk ra­dzieckiej komedii filmowej, badacz twórczości wspomnieniowej Polaków zesłanych do Im­perium Rosyjskiego, tłumacz. Studiował filo­logię polską i rosyjską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przez wiele lat pracował na uniwersytetach w Rosji i na Ukrainie. Od 2016 r. zatrudniony w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL. Autor książek: „Rosja i Ro­sjanie w pamiętnikach Polaków (1863–1918)”, Warszawa 2009; „ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa”, Toruń 2013; „Zygmunt Szczęsny Feliński. Pisarz i człowiek”, Warszawa 2015 oraz „Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL”. Lublin 2017.

Wyświetlone 1-1 z 1 produktu.
Wyświetlone 1-1 z 1 produktu.