Paweł Madejski

Paweł Madejski

Dr Paweł Madejski. Ur. 1976 w Zwoleniu. W latach 1995–2000 studiował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku historia. Magisterium pt. Kancelaria i archiwum cesarskie od początku rządów Augusta do końca rządów Trajana 27 r. p. n. e. – 117 r. n. e. napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Lesława Morawieckiego. Od 2000 roku był słuchaczem studium doktoranckiego w Instytucie Historii UMCS na seminarium prof. dr. hab. L. Morawieckiego, a po jego śmierci w 2004 roku – na seminarium prof. dr. hab. Leszka Mrozewicza (UAM). Doktorat pt. Pax w religii i ideologii wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (31 r. p. n. e. – 180 r. n. e.) obronił w 2005 roku. W latach 2011–2014 studiował filologię klasyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od grudnia 2005 roku zatrudniony na etacie adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej IH UMCS. Jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Epigrafików Exploratio (od 1999).  W latach 2015–2016 był sekretarzem redakcji periodyku "Res Historica".

Zainteresowania badawcze: religia rzymska i grecka, ideologia w cesarstwie rzymskim, numizmatyka antyczna, epigrafika antyczna, nowożytna i najnowsza. Obecnie poświęca się badaniu problemu zemsty w społecznościach starożytnych Greków i Rzymian oraz historii emocji w świecie antycznym.  Wraz z Pawłem Sabatem i mgr Anną Lewartowicz realizuje także internetową bazę bibliograficzną polskich prac poświęconych starożytności i tradycji antycznej www.eridanos.umcs.lublin.pl (wersja testowa).

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Lublinie), Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Oddział w Lublinie) oraz Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Zielonka Nowa.

Wyświetlone 1-1 z 1 produktu.
Wyświetlone 1-1 z 1 produktu.