Jolanta Sujecka-Zając

Jolanta Sujecka-Zając

Jolanta Sujecka-Zając – romanistka, od 2007 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jolanta Sujecka-Zając – romanistka, od 2007 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z interdyscyplinarnie rozumianą glottodydaktyką, a w szczególności z problematyką dotyczącą umiejętności uczenia się (savoir-apprendre) oraz współczesnymi koncepcjami kształcenia językowego podkreślającymi wspierającą rolę nauczyciela jako mediatora w procesie uczenia się języka obcego. W swoich tekstach i wystąpieniach konferencyjnych analizuje także rolę i znaczenie kompetencji międzykulturowej w kształceniu językowym, strategiczne podejście do uczenia się języków obcych, a ponadto zajmuje się kwestiami dotyczącymi ewaluacji biegłości językowej. Autorka ponad
80 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz opracowaniach zbiorowych, redaktorka i współredaktorka 10 monografii tematycznych w zakresie nauczania
/ uczenia się języków obcych. Czynnie działa na rzecz podnoszenia jakości pracy dydaktycznej nauczycieli poprzez liczne szkolenia i warsztaty. Jest ponadto autorką wielu materiałów
dydaktycznych do nauki języka francuskiego.

Więcej
Wyświetlone 1-1 z 1 produktu.
Wyświetlone 1-1 z 1 produktu.