Maciej Smuk

Maciej Smuk

Maciej Smuk – adiunkt w Instytucie Romanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent filologii romańskiej, w 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W pracy naukowej koncentruje się na psychologicznych i społecznych aspektach nauczania/uczenia się, zwłaszcza języków obcych. Jest autorem artykułów publikowanych w polskich oraz zagranicznych monografiach i czaso­pismach. Prowadzi również szkolenia dotyczące dydaktyki, glottodydaktyki i samorozwoju.

Wyświetlone 1-2 z 2 produktów.
Wyświetlone 1-2 z 2 produktów.