J. Ewa Leśniewska

J. Ewa Leśniewska

Ewa J. Leśniewska, doktor nauk humanistycznych. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ukończone w 1982 roku), studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ukończone w 1999 roku), doktorat na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2002) na podstawie rozprawy doktorskiej Właściciele dóbr Łęczna w latach 1800–1944. 

Autorka kilku książek, opracowań oraz ponad 40 artykułów opublikowanych w naukowych wydawnictwach książkowych, popularnonaukowych, w rocznikach społeczno-kulturalnych.

Chwilowo brak publikacji tego autora w naszym sklepie.