Leszek Wojciechowski

Leszek Wojciechowski

Prof. Leszek Wojciechowski - zajmuje się historią średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. Podejmuje badania z zakresu historii społeczno-religijnej i historii mentalności. W polu jego zainteresowań badawczych mieści się między innymi średniowieczny nurt encyklopedyczny oraz świat symboliki zwierząt. Opublikował m. in. "Drzewo przenajszlachetniejsze. Problematyka Drzewa Krzyża w chrześcijaństwie zachodnim (IV – połowa XVII wieku). Od legend do kontrowersji wyznaniowych i piśmiennictwa specjalistycznego".

Wyświetlone 1-1 z 1 produktu.
Wyświetlone 1-1 z 1 produktu.